Sprawdź stan sprawy

Portal e-Obywatel udostępnia możliwość sprawdzenia on – line stanu załatwienia sprawy. Pozwala to na podglądanie na jakim etapie znajduje się sprawa w urzędzie (w trakcie realizacji, zawieszona, zakończona). Na dokumencie otrzymanym w Urzędzie znajdujemy znak sprawy np.: AB-I.123.1.2014 W numerze sprawy poszczególne elementy znaku sprawy oznaczają:

  • AB-I – oznaczenie komórki organizacyjnej prowadzącej sprawę
  • 123 – symbol sprawy z wykazu akt (oznaczenie tematyczne rodzaju sprawy)
  • 1 – kolejny numer sprawy
  • 2014 – oznaczenie roku w którym jest prowadzona sprawa
Znak ten należy wpisać w polu wyszukiwarki. Numer należy przepisać dokładnie, uwzględniając wszystkie kropki i myślniki. Wyszukiwarka udostępnia informacje o sprawach rozpoczętych w Urzędzie po 1 października 2011 r. Informacje są aktualizowane na bieżąco. Ponadto cały czas informację o statusie sprawy można uzyskać dzwoniąc do sekretariatu odpowiedniego Wydziału (numery kontaktowe do Wydziałów Urzędu są podane w stopce każdego dokumentu otrzymanego z Urzędu).